Realizace staveb

Realizace staveb

Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. při realizacích čerpá ze svých zkušeností získaných z více než desetileté tradice trvání firmy. Záruky, které jsou poskytovány vychází z použitého materiálu, navržených technologií a jsou promítány v celkové ceně díla.

Stavby jsou prováděny pracovníky, kteří jsou pravidelně proškolováni ve svých profesních oborech a jsou vedeni stavebními techniky, kteří stavbu mnohdy připravují od vlastního rekonstrukčního návrhu s následujícím dohledem až po její úplné dokončení a předání objednateli.

V rámci svých služeb nabízíme zpracování cenové nabídky na základě projektové dokumentace dodané zadavatelem nebo po vlastním zaměření a prohlídce stavby.Konzultace u projektanta o navrhovaném řešení nebo použitém materiálu je vítána již v průběhu zpracování projektu.

Celkový přehled o technologiích a o profesnosti společnosti Stavební izolace Zlín, s.r.o. získáte v sekci „ Reference“.

Zpět

© 2023 Stavební izolace Zlín, s.r.o.Vyrobil: HUCOTProvozováno na: eWAVE CMSwww.izolacezlin.cz