Zlín Vodní

Akce: BD Vsetín, Okružní 448 – Revitalizace objektu, oprava střechy se zateplením

Investor: město Zlín

Doba výstavby: 1. etapa - 1998, 2. etapa - 2000

Místo stavby: Zlín, Vodní 4201-10

Zpět

© 2023 Stavební izolace Zlín, s.r.o.Vyrobil: HUCOTProvozováno na: eWAVE CMSwww.izolacezlin.cz