O nás

Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. byla založena v srpnu roku 1993. Firma byla od svého počátku zaměřena do oblasti stavební výroby. Svými kapacitami zabezpečuje rekonstrukce a opravy střešních konstrukcí.

V roce 1994 začala společnost uplatňovat novou technologii rakouské firmy Wolf pro nosné části a střešních konstrukcí, nadstaveb a halových objektů. Realizace těchto staveb je zajišťována od vlastního konstrukčního a materiálového návrhu přes projektovou dokumentaci, až po konečné provedení stavby.

V roce 1995 společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. začíná rozvíjet obchodní činnost a firma se zaměřuje na vybrané materiály, které souvisejí s izolacemi staveb a střešními krytinami.

Navazuje tak na kontakty výrobců těchto materiálů získané realizací staveb. Zakládá vlastní síť prodejních míst na území České republiky a rozšiřuje svůj maloprodej do sféry velkoprodeje.

V roce 1996 se společnost zaměřuje na posílení obchodní činnosti především nacházením nových obchodních partnerů. Tyto aktivity jsou soustředěny na ucelené dodávky materiálů velkým stavebním firmám a na významné ekologické a energetické stavby.

Dominantní obchodní artikly jsou především asfaltové hydroizolační pásy, tepelné izolace , střešní krytiny a střešní folie. V těchto vybraných komoditách se řadí mezi čelní prodejce v naší republice. Jsou založeny nové obchodní sklady a to v Kuřimi u Brna a Velkých Popovicích u Prahy.

V průběhu let 1999-2000 se postupně firma doplňuje o další profese a to především z oblasti prací HSV. To znamená poskytovat komplexněji služby v oblasti stavební výroby a možnost provádět ucelené stavební celky. I přes tuto komplexnost si podržela své postavení ve specializovaných oblastech stavební činnosti jako jsou střešní konstrukce, lehké halové objekty, izolace staveb a sádrokartonové konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                       

V období minulých let 2001-2010 je společnost Stavební izolace Zlín stabilizována jak v oblasti prodeje stavebních materiálů tak i v oblasti realizace stavebních zakázek.

Toto uplynulé desetileté období zařazuje společnost mezi stavební firmy střední velikosti. Stavební činnost zajišťuje především v sektoru veřejné správy.

V oblasti prodeje stavebního materiálu obchoduje převážně s firemní klientelou, ale daří se ji oslovovat i malého konečného spotřebitele. Dokladem vcelku úspěšného působení na stavebním trhu je každoroční kladná bilance výsledků a to i ve složitějším období let 2008-2010.

Nemalou měrou k tomu přispělo i snižování fixních nákladů a optimalizace řízení stavební výroby.

Stavební izolace Zlín vidí svou budoucí perspektivu především v kvalitě poskytovaných služeb k plné spokojenosti zákazníka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Miroslav Mikulčík

Zpět

© 2024 Stavební izolace Zlín, s.r.o.Vyrobil: HUCOTProvozováno na: eWAVE CMSwww.izolacezlin.cz