Střední zdravotní škola

Akce: Střední zdravotní škola - Komplexní zastřešení tělocvičny

Investor: město Zlín

Doba výstavby: 1994

Místo stavby: Zlín

Zpět

© 2024 Stavební izolace Zlín, s.r.o.Vyrobil: HUCOTProvozováno na: eWAVE CMSwww.izolacezlin.cz